Vision og Mission

Det er forenings formål at være et fælles forum for alle LED-aktiviteter i Danmark, herunder uddannelse, teknisk udvikling, patentbeskyttelse, fremstilling, fotometrisk test, lovgivning, markedsføring, brug af LED samt afskaffelse og genanvendelse af LED produkter.

Dansk LED-netværk har til formål at understøtte og fremme LED aktiviteter i Danmark ved

  • At udbrede kendskab til LED forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for LED-teknologien.
  • At kommunikere til politikere og myndigheder om mulighederne ved LED teknologi og varetage branchens interesser i udarbejdelse af reglementer og love.
  • At koordinere uddannelsesudbud inden for LED teknologi
  • At fremme innovationsaktiviteter ved gennem netværket at bringe interessenter sammen

Det er foreningens og de enkelte medlemmers opgave at medvirke til en højnelse af branchens anseelse.

Udbyttet af netværket skal komme aktørerne til gode i form af en størst mulig viden om udviklingen inden for LED teknologi og produkter.

Foreningen samarbejder med andre organisationer på LED området i Danmark og internationalt.