Om Dansk LED Netværk

Dansk LED Netværk er et netværk for aktører inden for LED branchen i Danmark. Netværket har bl.a. til formål, at medlemmerne udgør en såve bred som vidensplatform på området, således at medlemmerne kan hjælpe hinanden med løsning af problemstillinger. Ved at melde dig ind i Dansk LED Netværk i dag, bliver du en del af et bredt og omfattende netværk, der spænder over hele værdikæden i branchen.Dansk LED Netværk har til formål at være et fælles forum for alle LED-aktiviteter i Danmark, herunder uddannelse, teknisk udvikling, patentbeskyttelse, fremstilling, fotometrisk test, lovgivning, markedsføring, brug af LED samt afskaffelse og genanvendelse af LED produkter.