Super T8 giver LED-rør baghjul

Skrevet af Rune Søgaard Larsen den

De første kommercielle lysstofrør blev sat på markedet omkring 1930, hvor T8 for alvor ramte markedet omkring 1980. I årene omkring 1990 kom der flere typer til - herunder f.eks. T5. Typen T5 går for at være mere energieffektiv i forhold til T8 lysstofrør. I 2007 begyndte de første LED-rør at ramme markedet. LED-rør som mulig erstatning for traditionelle T8 lysstofrør. Denne artikel belyser hvilke fordele og ulemper sådanne rør tilvejebringer.

Den lyskilde som på meget kort tid er blevet mest dominerende når belysningsmesser besøges er lysdioden. Lyskilden er kendt for at have en lang levetid og være enormt energibesparende. Den ses indbygget i futuristiske armaturdesigns med intelligente styringssystemer som skaber yderligere energibesparelser. Mange anvender lysdioder til stort set alt, når der er tale om belysning i køllige områder, exit skilte, farveskiftende armaturer og generelt steder hvor lyset er besværligt og omkostningsfuldt at udskifte.

Super T8

Der findes som bekendt mange producenter af lysstofrør, og der udvikles stadig intenst på bl.a. at forhøje lysudbyttet og forlænge deres levetid. T8 lysstofrør er stadig den mest anvendte lyskilde på skoler, kontorer samt i industrien. Hvis du ikke har fulgt markedet indenfor lysstofrør i nogle år vil det måske komme som en overraskelse hvor effektive mange af de nye lysstofrør kan være. For eksempel er der kommet en ny type lysstofrør under navnet super T8. Super T8 er kendt for at have en lang levetid og det siges at over 50 % af lysstofrørne stadig har 90 % lysstrøm tilbage efter 80.000 timer. Røret er endvidere mere effektivt i forhold til traditionelle T8 lysstofrør og det besidder en lumenpakke på typisk 3.100 lm. Mange af de store spillere på markedet har allerede super T8 i deres sortiment med fordele som højere lumenpakke, bedre farvegengivelse og længere levetid.

Spolerne er forbedret

Spolerne eller forkoblingerne der sidder i et lysstofrørsarmatur er forbedret igennem årerne. Det betyder, at det samlede system er blevet mere effektivt. Ses der nærmere på de traditionelle spoler, som der typisk anvendes i lysstofrørsarmaturer beregnet til T8 er de forbedret, men de højeffektive elektroniske spoler der anvendes til T5 bruger stort set ingen energi, når de er i drift. Samtidigt kan de tilvejebringe lysdæmpning – hvilket spare yderligere energi.

Nye rør skaber el-besparelser

Når der vurderes energieffektivitet er det vigtigt at alle komponenterne indgår i regnestykket. Der findes en spole eller en driver, reflektor eller anden optisk løsning til at sprede lyset. Samtidigt findes der et tab i de termiske dele (varmetab). De bedste armaturer i forhold til energieffektivitet bestykket med LED-rør ligger omkring 90 – 110 LPW, hvor det for super T8 ligger omkring 80 – 85 LPW. Ved indirekte/direkte belysningsarmaturer ligger effektiviteten nogenlunde ens 90 – 95 LPW. Dette er fordi lysstofrør spreder lyset 360 grader, hvilket er en fordel til dette koncept set i forhold til lysdioden der typisk spreder lyset 120 grader.

Lysdioder fås med højere effektivitet end der er belyst her. I starten af året kom der en pressemeddelse om at en effektivitet på over 200 LPW var nået. Grunden til sådan værdi ikke er brugt her skyldes for det første, at der er tale om laboratoriemålinger og for det andet målingen foregår på få millisekunder i en farvetemperatur på omkring CCT4300K. Det giver derfor ikke et retvisende billede af en systemeffektivitet.

Levetiden er lang

Super T8 lysstofrør har en levetid på omkring 80.000 timer, hvor de bedste T8 LED-rør ligger omkring 50.000 timer. Ses der nærmere på den måde levetiden karakteriseres på, er det meget klart, at super T8 stopper med at lyse efter den givne levetid, hvor lysdioder har det med at degenerere i deres lysstrøm. Super T8 leverer omkring 90 % lysstrøm efter de 80.000 timer – derefter går 50 % af lysstorørne ud. Denne levetidskarakterisering kaldes desuden den gennemsnitlige levetid. Når vi ser nærmere på T8 LED-røret bruges L70 – hvilket vil sige, at efter 50.000 timer er der 70 % af lysstrømmen tilbage. Lyskilderne vil formentligt stadig lyse, men de bør udskiftes for at opretholde en tilfredsstillende belysning.

Styring og regulering

Lysdioden er den lyskilde, som kan styres mest præcist. Forstået på den måde at den kan lysdæmpes uden flimmer og uden farvetemperaturen ændres. Lysstofrør har problemer når der er tale om lysdæmpning i lave niveauer. De fleste lysstofrør kan lysdæmpe ned til omkring 25 % hvorefter de enten slukker eller flimrer. Lysdioder kan i realiteten dæmpes helt ned til 0 % stabilt. Det, at lysdioder kan lysdæmpes så langt ned giver yderligere el-besparelser sat i forhold til super T8.

Omkostningerne

Udskiftninger af lyskilder kan være en omkostningsfuld affære. Derfor er det vigtigt at se nærmere på lyskilder med en lang levetid. Dels for at spare arbejdsløn, men også for at værne om miljøet. Super T8 og generelt lysstofrør kendes som værende en let og håndterbar proces ved udskiftninger. Røret udskiftes, eventuelt spolen og glimtænderen. Prisen kan nogenlunde sættes til omkring kr. 6 pr. 1.000 timer. Når der er tale om T8 LED-rør er det en noget anden snak. Prisen er væsenligt højere for røret og således bliver omkostningen typisk fire eller femdoblet set i forhold til super T8. Nogle T8 LED-rør kræver ydermere at spolen afmonteres eller glimtænderen tages ud. Dette kræver flere omkostninger fra installatøren.

Tilbage