Er LED-lyskilden en kommerciel bombe?

Skrevet af Rune Søgaard Larsen den

Skrevet af: Thomas Ewald, forretningsudvikler og forfatter til ”Analyse af markedet for lyskilder, efter introduktionen af LED”.

Beregninger viser, at man i lyskildebranchen inden for 10 år står til at miste en årlig omsætning på 500 mill. kr. alene på salget af lyskilder til private. LED-lyskildens lange levetid og forbrugerens manglende kendskab til teknologi, begreber og anvendelsesmuligheder er medvirkende faktorer.


Teknisk set er LED-lyskilden inde i en fortsat positiv udvikling. Større effektivitet og ikke mindst en fortsat stigende lyskvalitet ser i disse år ud til teknisk at kunne cementere LED-lyskilden som den endelige arvtager til glødepæren. I sidste ende bliver det dog ikke teknikken, der afgør LED-lyskilden fremtidige succes, men istedet økonomien og forbrugerens accept. På disse punkter er udviklingen endnu ikke entydigt positiv!

Det er indlysende, at alene LED-lyskildens levetid, der er 20-25 gange længere end glødepærens, ændrer værdien af markedet væsentligt i de kommende år, også selvom prisen på en LED-lyskilde fortsat er højere end prisen for en glødepære. Derfor er det på høje tid, at man i lyskildebranchen begynder at anlægge en kommerciel vinkel, når man ser på LED-lyskilden som fremtidens teknologi, hvis ikke branchen i de kommende år skal opleve en markant reduktion i salget af lyskilder.

LED-lyskilden presser salget i lyskildebranchen

Den kommercielle introduktion af LED-lyskilden betød i årene 2005 til 2008 en stærk vækst i omsætningen af lyskilder til private. Hjulpet af en dansk økonomi der buldrede frem og danskernes mod på at prøve nye teknologier steg markedsomsætningen i perioden med mere end én mia. kr.  I 2012 var markedet dog atter tilbage på niveauet før introduktionen. Det virker umiddelbart tilforladeligt. Men som så ofte ligger usikkerheden i detaljen. For nok er omsætningen på niveau med før, men produktmikset er nu ændret radikalt og det får vidtrækkende konsekvenser for de kommende års kommercielle udvikling af markedet.

  • Beregnet markedsomsætning
    Beregnet markedsomsætning (lyskilder til priavte husholdninger).

Jfr. tal fra Energistyrelsens statistik for elforbrug, så er 30 % af hjemmets lyskilder i 2012 allerede LED-lyskilder og i 2025 skønnes op til 85 % af hjemmets lyskilder at være af LED-typen. LED-lyskildens lange levetid betyder, at danskernes genkøbs frekvens for lyskilder falder markant. Hvor en dansker i 2004 årligt udskiftede 10 lyskilder, udskiftende han i 2012 5 lyskilder, og i 2025 falder udskiftningen til under 2 lyskilder årligt pr. husstand. Det potentielle salg forventes derfor at falde med mere end 500 mill. kr. årligt frem mod 2025. Svarende til 60 % ift. i 2012!

For at sikre branchens fortsatte udvikling er det derfor på høje tid, at man allerede nu ser på hvorledes det forventede fald i markedet kan imødegås.

Usikkerhed hersker blandt forbrugerne

LED-teknologien bryder 125 års forbrugsvaner og samtidig pålægges forbrugeren nu nye begreber såsom, RA-værdi, farvegengivelse og lumen etc. Det medfører en væsentlig usikkerhed hos forbrugeren. En usikkerhed der i sidste ende kan medføre en manglende forståelse for LED-lyskilden og dermed accepten af denne. En forståelse af markedets kommercielle mekanismer og forbrugerens præferencer er derfor som minimum af samme vigtighed som den fortsatte teknologiske fremdrift, hvis LED-lyskilden skal sikres en fremtidig succes.

Kan branchen selv skabe øget efterspørgsel og forbrugerforståelse?

En række beregninger viser, at den mest effektive måde at kompensere et faldende marked på er via en øget efterspørgsel blandt forbrugerne, også selv om det presser markedsprisen yderligere. I figur 2 er således vist, hvilken salgsvækst man kan forvente i markedet, hvis man formår at øge det gennemsnitlige antal af lyskilder i de danske hjem.

Det lyder teoretisk, men har været gjort før. Tal fra Energistyrelsens statistik for elforbrug viser således, at danskerne i starten af 2000-tallet øgede antallet af indkøbte lyskilder med 25 %. Den gang var det indbygningsspot og stjernehimler, der gjorde forskellen.

  • Markedets elasticitet
    Markedets elasticitet ift. lyskilder/hustand og salgspris.

Farveskift, stemningsbelysning, fleksible LED-bånd, integrerede LED-lyskilder, eller noget helt andet, kan derfor være relevante fremtidige muligheder for at understøtte udviklingen af belysningsmarkedet. Derfor skal der allerede nu  sættes massivt ind for at skabe forståelse blandt forbrugeren omkring LED-lyskildens muligheder, og de nye begreber, der følger med.

Der er ingen tvivl om, at LED-lyskilden teknisk er en værdig arvtager til glødepæren, men at vende forbrugerens vaner og syn på belysning tager tid. Derfor bør branchen allerede nu fokusere mere på, hvorledes man i de kommende år sikrer forbrugerens accept af LED-lyskilden, og hvordan man kan kompensere det beregnede fald i markedet. Sker det ikke, bliver LED-lyskilden en kommerciel bombe for branchen, og det bør ingen være tjent med.

Tilbage